Najnowasza aktualizacja naszego progaramu hotelowego SOHiS, pozwala hotelom dostosować się do wymagań RODO.

Zawiera ona nowe funkcjonalności, które pozwalają międzyinnymi na:

- zbieranie, przechowywanie oraz zarządzanie zgodami klientów;

- możliwość wydruku karty klienta oraz jej eksport

- możliwość przyporządkowania do pracowników upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

-wydruk rejestru upoważnień

- możliwość anonimizacji klienta

- logowanie zmian wprowadzanych przez pracownika w danych osobowych klienta

- możliwość skonfigurowania wymuszeń zmiany haseł dla użytkowników.