Automatyczna recepcja hotelowa to rozwiązanie, które wdrażamy już od pnad 3 lat. W naszej ofecie pojawił się także Kiosk hotelowy, umożliwiający ograniczenie kontaktu recepcjonistów z gośćmi. Rozwiązanie to jest pomocne np. w trakcie nocnych zmian.

Z pozimou kisoku możliwe jest bezobsługowe zameldowanie gościa, z wykorzystaniem specjalnie wygenerownego i przypisanego do rezerwacji kodu dostępu. Kiosk pozwoli także opłacić rezerwację z pomocą terminala płatniczego i wystawi niezbędne dokumenty. Dzięki despenserowi kart, goście hotelowi otrzymają także zaprogramowaną kartę do swojego pokoju jeśli hotel posiada elektroniczne zamki na karty. 

Kiosk posiada naszą własną aplikację, która jest w pełni zsynchrnizowana programem hotelowym SOHiS. Dzięki temu możlwie jest sprawne wdrożenie systemu i przepływ informacji. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie dedykowanej temu rozwiązaniu: http://hotelbezrecepcji.pl

Zapraszamy także do kontakty z naszym działem obsługi klienta pod numerem 32 616 22 21 - z przyjemnością opowiemy więcej o tym rozwiązaniu.